Privātuma politika

  1. SIA “ATTA print1" ir datu pārzinis (turpmāk Attaprint1.lv), reģistrācijas numurs: 40103663033, juridiskā adrese: Bērzu iela 4 - 57, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101.
  2. Attaprint1.lv ciena Jūsu privātumu un apstrādā personas datus, lai sniegtu pakalpojumu un izpildītu pasūtījumu. Pasūtījumu noformēšanai tiek ievākta kontaktinformācija (Vārds, Uzvārds, e-pasta adrese). Kontaktinformācija nepieciešama, lai nodrošinātu pasūtījuma izpildi, identificētu pasūtītāju un veiktu visas nepieciešamās darbības preces iegādei, apmaksai un piegādei klientam.
  3. Norādot savu kontaktinformāciju Jūs piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un tiks izmantota turpmākai pasūtījuma izpildei (rēķina noformēšanai, piegādes datu precizēšanai un citiem Attaprint1.lv saistību izpildei nepieciešamām darbībām).
  4. Jūsu dati tiek izmantoti un apstrādāti ar Jūsu piekrišanu, kas tiek izteikta, Jums ievadot datus interneta vietnē “Attaprint1.lv”.
  5. Jūsu dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķa sasniegšanai, ar kādu šie dati tika ievākti, vai arī kamēr tas ir nepieciešams, lai Jums būtu iespēja ērti izmantot mūsu pakalpojumus.
  6. Attaprint1.lv var izpaust informāciju par Jums un nodot trešajai personai, kas nodrošina pasūtījuma izpildi, kā arī likumā noteiktajos gadījumos.
  7. Internetbankas tiešsaites maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.
  8. Jums ir tiesības uzzināt kādiem mērķiem tiek pielietota informācija, kas mums par Jums ir zināma, pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu, iebilst pret datu apstrādi, tiesības atsaukt piekrišanu.
  9. Jums ir iespējams atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei (respektīvi dzēst datus), sūtot e-pastu uz adresi veikals@attaprint1.lv.
  10. Pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus Privātuma politikā.